Statutes

You can read the Fundación Galega da Formación para o Traballo’s Statutes here.