Iniciativas de formación

Training offers

Support training actions

This training initiative has different objectives:

  • The development of tools and methodologies that will contribute to the improvement of vocational training’s organization, planning, teaching and evaluation.
  • To improve the classification of vocational training taking the National System of Professional Qualifications as a reference.
  • The analysis and promotion of the access procedures to formative actions directed to small and medium-sized enterprises, and to workers with greater difficulties for labour integration.
  • The promotion and dissemination of the vocational training’s subsystem and the results of the research and innovation actions.

Consellería de Traballo
Orde do 14 de setembro de 2010 pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións públicas destinadas á realización de accións de apoio e de acompañamento á formación, de ámbito autonómico, correspondentes ao exercicio do ano 2010, en aplicación da Orde TIN/2805/2008, do 26 de setembro, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de accións de apoio e acompañamento á formación, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

You can check out the last calls’ results by clicking these links:

AAAF 2010-2011

AAAF 2009-2010

AAAF 2008-2009