Contacto

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo

Dirección: Edificio Administrativo San Lázaro s/n, Consellería de Emprego e Igualdade, 15781 Santiago de Compostela
Teléfono de Contacto: 881 995 370 / 981 545 695
Fax: 881 995 376
Correo Electrónico: info@fpgft.gal

Directorio del personal de la Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo