Enquisa de satisfacción

O resultado desta enquisa permitirá á Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo mellorar o PORTAL WEB á disposición dos usuarios.

Indique a súa valoración nos distintos apartados do portal web que consultou (5 moi ben, 1 moi mal)