Estatutos

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

DESCARGA PDF