RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade á modificación da Resolución do 26 de abril de 2021 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019.

Mar, 14/09/2021 - 11:59