ANUNCIO do 28 de abril de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se emprazan os interesados no recurso contencioso-administrativo PA 375/2019 contra o Decreto 60/2019, do 23 de maio, polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 108, do 10 de xuño de 2019).

Ven, 08/05/2020 - 08:30

Para máis información, prema aquí