aprobanse as bases e se anuncia a convocatoria pública de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas

Ven, 23/05/2014 - 10:51
Toda a información no seguinte enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140522/AnuncioG0164-140514-0005_gl.html