BASES REGULADORAS E SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS E AXUDAS PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO CORRESPONDENTES AO EXERCICIO DE 2016 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR301V).

Mér, 13/07/2016 - 12:32
Máis información en: http://www.xunta.es/dog