convocase un curso superior de intervención en presencia de riscos radiolóxicos, cofinanciado co Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 de Galicia.

Ven, 16/05/2014 - 10:13
Toda a información no seguinte enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140516/AnuncioO3C2-080514-0001_gl.html