CORRECCIÓN de erros. Orde do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Mar, 24/11/2015 - 10:19
Máis información en: http://www.xunta.es/dog