CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de febreiro de 2018 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 15 de xuño de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 119, do 23 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2017.

Xov, 29/03/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.