CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 88, do 9 de maio).

Mar, 22/09/2020 - 08:30

Para máis información, prema aquí