CORRECCIÓN de erros. Resolución do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 30 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.

Xov, 22/09/2016 - 11:11
Máis información en: http://www.xunta.es/dog