DECRETO 148/2015, do 22 de outubro, polo que se nomea director xeral de Orientación e Promoción Laboral a José Alfonso Marnotes González.

Ven, 23/10/2015 - 13:40
Máis información en: http://www.xunta.es/dog