ES-CONECTA,la aceleradora de economía social.

Ven, 11/01/2019 - 13:47

ES-CONECTA é unha aceleradora de economía social dentro do proxecto POCTEP-LACES que busca reducir os riscos e tempos de posta en marcha e consolidación de proxectos empresariais de economía social.

Este programa de alto rendemento de 4 meses de duración, desenvolverá en Vigo baixo a supervisión dun equipo de especialistas accións baseadas na formación, titorización, coaching, mentoring e apoio no acceso a financiamento externo.

Dirixido a emprendedores da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal interesados en crear e impulsar os seus proxectos empresariais de economía social.
A Proxectos de economía social promovidos por empresas do territorio transfronterizo xa creadas e en fase de consolidación que queiran acelerar os seus proxectos ou alcanzar un salto de escala mediante novos productos, novas liñas de negocio, novos procesos de xestión…
E a Empresas de Galicia e Norte de Portugal baixo outras fórmulas xurídicas propiedade de entidades de economía social.

http://esconecta.com/?fbclid=IwAR3s6gBXFlTOmulMTGH8YyDZiVoi94m3KRhIxW2h0JqQ2yqLKhN5UGB2L30