establecense as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Mar, 27/05/2014 - 11:12
Toda a información no seguinte enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140527/AnuncioCA05-190514-0017_gl.html