EXTRACTO da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Mér, 27/07/2016 - 13:42
Máis información en: http://www.xunta.es/dog