EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa IV-Fomento do emprendemento colectivo para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

Mér, 27/07/2016 - 15:35
Máis información en: http://www.xunta.es/dog