A fundación

 Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, entidade do sector público de Galicia, de carácter tripartito e sen ánimo de lucro, nace en maio de 2008 como consecuencia do traspaso á Comunidade Autónoma Galega das competencias en materia da Formación Continua.

 Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo está integrada pola Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria  e polas organizacións sindicais e empresariais que teñen a consideración de mais representativas  de Galicia: UGT, CCOO, CIG  e  a  CEG.

“A Fundación é o instrumento necesario para favorecer a formación o longo da vida dos traballadores e traballadoras, mellorando a súa capacitación profesional e promoción persoal, proporcionando os traballadores e traballadoras os coñecementos e as prácticas adecuadas os requirimentos do mercado de traballo e ás necesidades das empresas.”

PADROADO DA FUNDACIÓN

PRESIDENTE
Pablo Casal Espido, director xeral de Orientación e Promoción Laboral

VOGAIS
Covadonga Toca Carús, secretaria xeral de Emprego
Juan Cividanes Roger, director xeral IGAPE
Patricia Argerey Vilar, directora da Axencia Galega de Innovación
Juan Carlos Pernas Maques, subdirector xeral de Promoción Laboral
María Luísa Mallo Fernández, subdirectora xeral das Cualificacións
Lourdes Ledo Moure, subdirectora xeral de Coordinación Administrativa
Marta Amate López, Confederación de Empresarios de Galicia
Jaime Luis López Vázquez, Confederación de Empresarios de Galicia
Jesús Castiñeira Diz, Confederación de Empresarios de Galicia
Oliver Álvarez Barranco, Confederación Intersindical Galega
Maica Bouza Seoane, S.N. de Comisións Obreiras de Galicia
José Luis Fernández Celis, U.G.T. Galicia

SECRETARIA
Rosanna López Salgueiro

FUNDACIÓN DE INTERESE LABORAL
FUNDACIÓN DE INTERESE GALEGO
ADSCRICIÓN DA FPGFT O PROTECTORADO DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDÚSTRIA