A fundación

 Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, entidade do sector público de Galicia, de carácter tripartito e sen ánimo de lucro, nace en maio de 2008 como consecuencia do traspaso á Comunidade Autónoma Galega das competencias en materia da Formación Continua.

 Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo está integrada pola Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Emprego e Igualdade  e polas organizacións sindicais e empresariais que teñen a consideración de mais representativas  de Galicia: UGT, CCOO, CIG  e  a  CEG.

“A Fundación é o instrumento necesario para favorecer a formación o longo da vida dos traballadores e traballadoras, mellorando a súa capacitación profesional e promoción persoal, proporcionando os traballadores e traballadoras os coñecementos e as prácticas adecuadas os requirimentos do mercado de traballo e ás necesidades das empresas.”

PADROADO DA FUNDACIÓN

PRESIDENTA
Zeltia Lado Lago, directora xeral de Formación e Colocación

VOGAIS
Persoa titular da subdirección de Promoción Laboral
José Ramón Pardo Cabarcos, secretario xeral técnico de Emprego e Igualdade
Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade
Covadonga Toca Carús, directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
Elena Mancha Motero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais
Jesús Sanjurjo Paz, subdirector de xeral de Orientación Laboral
Marta Amate López, Confederación de Empresarios de Galicia
Jaime Luis López Vázquez, Confederación de Empresarios de Galicia
Jesús Castiñeira Diz, Confederación de Empresarios de Galicia
Oliver Álvarez Barranco, Confederación Intersindical Galega
Maica Bouza Seoane, S.N. de Comisións Obreiras de Galicia
José Luis Fernández Celis, U.G.T. Galicia

SECRETARIA
Rosanna López Salgueiro

FUNDACIÓN DE INTERESE LABORAL
FUNDACIÓN DE INTERESE GALEGO
ADSCRICIÓN DA FUNGATRA O PROTECTORADO DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE