Outubro 2013

20/10/2013

Programa Internacional para a Avaliación das Competencias da poboación adulta

Enquisa que trata de valorar o grao e distribución das destrezas da poboación adulta ao longo da súa vida laboral