Xaneiro 2014

29/01/2014

PEmex adxudica aos astilleiros galegos Barreras e Navantia a construcción dos seus dous floteis.

Dará unha carga de traballo aos astilleiros durante máis de dous anos.

29/01/2014

modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Estatística.

Xustifícase polas necesidades organizativas e funcionais deste.

28/01/2014

ANUNCIO da oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2013 no Concello de Ourense.

O prazo máximo para convocar os correspondentes procesos selectivos será de tres anos.

28/01/2014

Europa busca casi seis mil médicos, tres mil enfermeros y seiscientos farmacéuticos.

Alemania genera más de la mitad de la demanda en el caso de los médicos y de los farmacéuticos.

27/01/2014

curso para a obtención do diploma de directiva ou directivo no ámbito da Administración local de Galicia.

Curso deseñado para completar os coñecementos e perfeccionar as competencias e habilidades do colectivo de empregados públicos que ocupan ou desexen ocupar postos directivos na Administración local de Galicia

24/01/2014

curso homologado de nivel cualificado para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas

A entidade organizadora realizará as probas pertinentes que avalíen os coñecementos adquiridos polos alumnos para a obtención do carné.

22/01/2014

Nova plataforma para impulsar o emprendemento feminino

Este proxecto ten como principal obxectivo potenciar e fortalecer a iniciativa empresarial das mulleres en Galicia.