Maio 2014

21/05/2014

Traballo blinda con 9,1 millóns as axudas de cooperación para entidades sociais das que se poderán beneficiar 600 desempregados

O primeiro dos programas de cooperación, que conta cun investimento de 8,1 millóns de euros, está dirixido á contratación de persoas desempregadas en xeral.

20/05/2014

Traballo promove o sector da alimentación das cooperativas galegas cun proxecto que inclúe xornadas e a elaboración dun menú

O obxectivo do plan, que conta coa colaboración do Grupo Gourmand Galicia, é consolidar o recoñecemento dos produtos galegos a través dun conxunto de accións orientadas a potenciar o sector

20/05/2014

publicánse as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012

NA Orde do 30 de decembro de 2011, establecense as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e procedese a súa convocatoria para o ano 2012.

20/05/2014

establecense as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á convocatoria para o ano 2014.

Se deseñarán e aplicarán políticas activas orientadas tanto á atención de colectivos específicos con especiais dificultades de inserción como a favorecer o desenvolvemento das zonas deprimidas.

19/05/2014

A Xunta impulsa a competitividade das empresas artesás cun novo programa para apoiar a chegada a novos mercados e a formación

Economía e Industria publica este luns no DOG unha nova convocatoria con axudas de ata 5.000 euros a obradoiros artesáns galegos

19/05/2014

Un total de 2.916 persoas concorrerán ás oposicións convocadas pola Consellería de Cultura e Educación no 2014

A oferta de emprego público ascende a 117 prazas para persoal docente de ensino secundario

19/05/2014

Máis de 700 mozos e mozas participaron nos talleres de participación e emprendemento promovidos por Xuventude

Os foros centráronse nos proxectos de participación xuvenil, enmarcados na presentación de propostas no programa Iniciativa Xove ou outro similares

16/05/2014

Traballo promove a responsabilidade social empresarial a través das firmas de nova creación vinculadas ás novas tecnoloxías

O director xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá, inaugurou en Santiago unha xornada sobre RSE na cadea de valor da madeira

16/05/2014

Mato destaca que os plans específicos para inserción social e laboral de mozos e adolescentes beneficiaron a 500 menores en 2013

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, inaugurou en Santiago as xornadas ‘Adolescencia e xuventude. Da exclusión social á cidadanía activa’ organizadas por Igaxes 3

14/05/2014

convocado un curso sobre expropiación forzosa e valoracións: procedemento expropiatorio, métodos de valoración e a súa aplicación polo Xurado de Expropiación de Galicia para a determinación do prezo xusto.

O obxectivo e a adquisición de coñecementos especializados no ámbito da determinación e valoración do prezo xusto expropiatorio.