ORDE do 15 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento do sector mineiro galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN315A).

Ven, 06/04/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.