ORDE do 17 de xuño de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Mar, 30/06/2020 - 08:30

Para máis información, pulse aquí