ORDE do 2 de marzo de 2018 pola que se modifica a Orde do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

Ven, 09/03/2018 - 09:58

Máis información aquí