ORDE do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Ven, 07/04/2017 - 14:25
Máis información en: http://www.xunta.gal/dog