ORDE do 24 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, cofinanciadas parcialmente co FSE, e se convocan para o ano 2015.

Mér, 06/05/2015 - 12:11
Máis información en: http://www.xunta.es/dog