ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Mér, 04/10/2017 - 08:59

Máis información en: http://www.xunta.gal/dog