ORDE do 5 de outubro de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación de prórroga de expedientes relativos a procedementos de suspensión e redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción vinculadas ao COVID-19 que estiveran vixentes na data de entrada en vigor do Real decreto lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego (código de procedemento TR820Z).

Mér, 07/10/2020 - 08:30

Para mis información, prema aquí