ORDE EMO/205/2014, do 9 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para compensar os gastos derivados das accións de tutoría e avaliación dos mozos que realizaron prácticas non laborais con compromiso de contratación reguladas no Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, e ábrese a convocatoria para o ano 2014

Ven, 12/09/2014 - 13:37
Máis información na seguinte ligazón: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6662/1363902.pdf