Orde do 29 de decembro de 2015, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se publica a convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ven, 22/01/2016 - 13:02
Máis información en: http://www.boe.es/boe/