publicánse as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012

Mar, 20/05/2014 - 11:28
Toda a información no seguinte enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140519/AnuncioCA05-120514-0002_gl.html