Real Decreto 304/2015, do 24 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 161/2008, do 8 de febreiro, polo que se delimita a zona de promoción económica da Comunidade Autónoma de Galicia.

Mar, 05/05/2015 - 11:43
Máis información en: http:/www.boe.es