RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia competitiva, para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro en Galicia, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN317A).

Xov, 09/01/2020 - 20:12

Para máis información, prema aquí.