RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2017 (Diario Oficial de Galicia número 58, do 23 de marzo).

Mar, 03/04/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.