RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería, convocado pola Orde do 25 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 14 de decembro).

Mér, 21/07/2021 - 11:59