RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, de prórroga do proxecto experimental para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña.

Mar, 29/12/2020 - 08:30

Para máis información, prema aquí