Resolución do 17 de marzo de 2015, da Dirección Xeral do Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social das Empresas, pola que se desenvolve a do 20 de agosto de 2014, do Servizo Público de Emprego Estatal, en relación cos proxectos de accións formativas destinadas a mozos inscritos no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Mar, 05/05/2015 - 11:09
Máis información en: http://www.boe.es