RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se realiza unha redistribución entre créditos orzamentarios para a concesión das axudas previstas Programa Investigo, de contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación, no marco de Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se convocan para o exercicio 2023

Mar, 02/05/2023 - 08:57