RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2015 pola que se lles dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 21 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 46, do 7 de marzo).

Lun, 02/02/2015 - 11:39
Máis información en: http://www.xunta.es/dog