Resolución do 2 de marzo de 2015, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan actividades formativas en materia de transparencia, acceso á información e bo goberno.

Mar, 10/03/2015 - 10:39
Máis información en: http://www.boe.es/