RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2015 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2015, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas.

Mar, 10/03/2015 - 09:47
Máis información en: http://www.xunta.es/dog