RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B).

Mar, 16/07/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.