Resolución do 20 de abril de 2015 da Dirección Xeral do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable [CIXTEC (Consellería de Facenda-Xunta de Galicia)], pola que se anuncia a contratación do servizo para a evolución e actualización continua do Sistema Corporativo de Información de Nómina e Recursos Humanos (NÓMINA e BREIXO).

Mar, 05/05/2015 - 11:17
Máis información en: http://www.boe.es