RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2018 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 8 de febreiro).

Xov, 04/10/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.