RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro e segundo cuadrimestres do ano 2018.

Ven, 26/10/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.