RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2018 pola que se convocan os cursos de formación práctica do persoal interino que desempeñe postos reservados a funcionarios da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia con habilitación de carácter nacional.

Mér, 04/04/2018 - 08:30

Para máis información, prema aquí.