RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2015, do Director Xeral de Lanbide-Servizo Vasco de Emprego, pola que se procede á publicación da convocatoria, para o exercicio 2015, das axudas económicas para a realización de accións estratéxicas formativas que se desenvolvan por parte das empresas da Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobada por Acordo do Consello de Administración de Lanbide.

Mar, 03/11/2015 - 09:14
Máis información en: http://www.hobetuz.eus/