Resolución do 22 de setembro de 2014, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan, en colaboración coas Delegacións e Subdelegacións do Goberno, accións formativas presenciais para os empregados públicos da Administración Xeral do Estado destinados nos servizos periféricos, e se amplía a convocatoria do 15 de xullo de 2014.

Ven, 26/09/2014 - 12:02